ຂ່າວສານ

  • ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແຜນວຽກບູລະນະສິດພາຍໃຕ້ເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດອາຊຽນ

      ໃນມື້ວັນທີ 20 – 21 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ແຜນວຽກບູລະນະສິດພາຍໃຕ້ເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດອາຊຽນ” ໃນໄລຍະການເປັນປະທານອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2024 ທີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພາເລດສ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ທາງສະມາຄົມການຄ້າ ໄອຊີທີລາວ ກໍ່ບໍ່ພາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານ, ເຊິ່ງປະກອບມີຄະນະບໍລິຫານສະມາຄົມ ການຄ້າ ໄອຊີທີ ລາວ  

    ອ່ານຕໍ່


  • ທີມງານກອງເລຂາຊຸດໃໝ່ຂອງສະມາຄົມການຄ້າ ໄອຊີທີ ລາວ

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບທີມງານກອງເລຂາຊຸດໃໝ່ຂອງສະມາຄົມການຄ້າ ໄອຊີທີ ລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທີມງານກອງເລຂາຊຸດເກົ່າຂອງພວກເຮົາຈຳນວນຫນຶ່ງ ໄດ້ຕິດພາລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ສາມາດມາຊ່ວຍວຽກງານສະມາຄົມໃນຊ່ວງນີ້ໄດ້ ພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ມີການເພີ່ມທີມງານກອງເລຂາຊຸດໃໝ່ຂຶ້ນມາ ເພື່ອປະສານງານພາຍໃນ , ພົວພັນນຳບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງກາຈັດຕັ້ງສາກົນໃນອະນາຄົດ. ເຊິ່ງຈະມີຜົນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 / 1 /2023 ເປັນຕົ້ນໄປ. * ລາຍຊື່ທີມງານໃຫມ່ຂອງພວກເຮົາມີດັ່ງນີ້ : 1. ທ່ານ ນາງ ວິສຸດາ ແສນສຸພົນ ຕຳແໜ່ງ : ຫົວໜ້າທີມກອງເລຂາ – ເບີໂທ : (+85620 5233 5322) – ອີເມວ : kee_visouda@outIook.com 2. ທ້າວ ອາທິດ ຄຳວິໄລ ຕຳແໜ່ງ : ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີມກອງເລຂາ – ເບີໂທ : (+85620 5668 0247) –…

    ອ່ານຕໍ່